Otsus: Tartu linna 2007. a majandusaasta aruande kinnitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu linna 2007. a majandusaasta aruande kinnitamine
Reg. number: 376
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 12.06.2008
Jõustumise kp: 16.06.2008
Eelnõu: Tartu linna 2007. a majandusaasta aruande kinnitamine
Failid: 2007 aastaaruanne_1.pdf ( 25200 kb )
2007 aastaaruanne_2.pdf ( 4202 kb )
lvk6o_0376.pdf ( 39416 kb )