Otsus: Tartu linna 2006. a majandusaasta aruande kinnitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu linna 2006. a majandusaasta aruande kinnitamine
Reg. number: 251
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 28.06.2007
Jõustumise kp: 03.07.2007
Eelnõu: Tartu linna 2006. a majandusaasta aruande kinnitamine
Failid: 2006 aruanne_20070614115954.pdf ( 22388 kb )
lvk6o_0251.pdf ( 159 kb )