Otsus: Tartu Linnavolikogu 15. veebruari 2001. a otsuse nr 284 "Tartu Linnamuuseumi põhimääruse kinnitamine" muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu Linnavolikogu 15. veebruari 2001. a otsuse nr 284 "Tartu Linnamuuseumi põhimääruse kinnitamine" muutmine
Reg. number: 165
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 21.12.2006
Jõustumise kp: 01.01.2007
Seosed: Muudab Tartu Linnavolikogu 15.02.2001. a otsuse nr 284 lisa punkti 2.1.

Tartu Linnavolikogu 16.05.2019 otsus nr 166 (

Eelnõu: Tartu Linnavolikogu 15. veebruari 2001. a otsuse nr 284 "Tartu Linnamuuseumi põhimääruse kinnitamine" muutmine
Failid: lvk6o_0165.pdf ( 917 kb )

Lisa
Tartu Linnavolikogu 21.12.2006. a
otsuse nr 165 juurde