Määrus: Tartu korterelamu rekonstrueerimise toetus

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu korterelamu rekonstrueerimise toetus
Reg. number: 56
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 18.05.2023
Jõustumise kp: 01.06.2023
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tartu korterelamu rekonstrueerimise toetus
Failid: LVKM2023051800056.asice ( 77 kb )