Määrus: Tartu linna 2022. aasta II lisaeelarve

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna 2022. aasta II lisaeelarve
Reg. number: 34
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 13.10.2022
Jõustumise kp: 21.10.2022
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tartu linna 2022. a II lisaeelarve
Failid: LVKM2022101300034.asice ( 1229 kb )