Määrus: Tartu linna arengukava 2018-2026 ja eelarvestrateegia 2023-2026 uue redaktsiooni kinnitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna arengukava 2018-2026 ja eelarvestrateegia 2023-2026 uue redaktsiooni kinnitamine
Reg. number: 33
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 13.10.2022
Jõustumise kp: 24.10.2022
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 07.10.2021 määruse nr 154 ()

Tartu Linnavolikogu 12.10.2023 määrus nr 64 () tunnistab kehtetuks

Eelnõu: Tartu linna arengukava 2018-2026 ja eelarvestrateegia 2023-2026 uue redaktsiooni kinnitamine
Failid: LVKM2022101300033.asice ( 1887 kb )