Määrus: Tartu linna 2022. a I lisaeelarve

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna 2022. a I lisaeelarve
Reg. number: 22
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 09.06.2022
Jõustumise kp: 20.06.2022
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tartu linna 2022. a I lisaeelarve
Failid: LVKM2022060900022.asice ( 1502 kb )