Määrus: Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022-2040

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022-2040
Reg. number: 14
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 21.04.2022
Jõustumise kp: 03.05.2022
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 08.12.2016 määruse nr 126 ()
Eelnõu: Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022-2040
Failid: LVKM2022042100014.asice ( 5342 kb )