Määrus: Tartu linna arengukava 2018-2025 ja eelarvestrateegia 2022-2025 uue redaktsiooni kinnitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna arengukava 2018-2025 ja eelarvestrateegia 2022-2025 uue redaktsiooni kinnitamine
Reg. number: 154
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 07.10.2021
Jõustumise kp: 15.10.2021
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 04.12.2020 määruse nr 119 ()

Tartu Linnavolikogu 13.10.2022 määrus nr 33 () tunnistab kehtetuks

Eelnõu: Tartu linna arengukava 2018-2025 ja eelarvestrateegia 2022-2025 uue redaktsiooni kinnitamine
Failid: LVKM2021100700154.asice ( 2985 kb )