Määrus: Tartu õpetaja stipendium

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu õpetaja stipendium
Reg. number: 135
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 01.04.2021
Jõustumise kp: 01.05.2021
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 25.06.2015 määruse nr 80 ()
Eelnõu: Tartu õpetaja stipendium
Failid: LVKM2021040100135.asice ( 91 kb )