Määrus: Tartu linna arengukava 2018-2025 uue redaktsiooni kinnitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna arengukava 2018-2025 uue redaktsiooni kinnitamine
Reg. number: 119
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 04.12.2020
Jõustumise kp: 14.12.2020
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 10.10.2019 määruse nr 79 ()

Tartu Linnavolikogu 07.10.2021 määrus nr 154 () tunnistab kehtetuks

Eelnõu: Tartu linna arengukava 2018 - 2025 uue redaktsiooni kinnitamine
Failid: LVKM2020120400119.asice ( 3028 kb )