Määrus: 2020. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetus

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: 2020. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetus
Reg. number: 111
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 10.09.2020
Jõustumise kp: 19.09.2020
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: 2020. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetus
Failid: LVKM2020091000111.bdoc ( 24 kb )