Määrus: Tartu linna 2019. aasta I lisaeelarve

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna 2019. aasta I lisaeelarve
Reg. number: 65
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 16.05.2019
Jõustumise kp: 25.05.2019
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Terviktekst
Seosed: Muudab Tartu Linnavolikogu 20.12.2018 määrust nr 47 ()
Eelnõu: Tartu linna 2019. aasta I lisaeelarve
Failid: Lisa 1.pdf ( 214 kb )
Lisa 2.pdf ( 258 kb )
Lisa 3.pdf ( 302 kb )
Lisa 4.pdf ( 365 kb )
LVKM2019051600065.bdoc ( 1081 kb )