Määrus: Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded
Reg. number: 60
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 17.04.2019
Jõustumise kp: 01.05.2019
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Terviktekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 26.06.2014 määruse nr 32 ()

Tartu Linnavolikogu 30.06.2022 määrus nr 29 () muudab

Eelnõu: Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded
Failid: LVKM2019041700060.asice ( 26 kb )