Määrus: Tartu linna arengukava 2018-2025 uue redaktsiooni kinnitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna arengukava 2018-2025 uue redaktsiooni kinnitamine
Reg. number: 37
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 11.10.2018
Jõustumise kp: 21.10.2018
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 12.10.2017 määruse nr 152 ()

Tartu Linnavolikogu 10.10.2019 määrus nr 79 () tunnistab kehtetuks

Eelnõu: Tartu linna arengukava 2018-2025 uue redaktsiooni kinnitamine
Failid: LVKM2018101100037.bdoc ( 2595 kb )