Määrus: Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. a määruse nr 39 "Erahuvikoolidele toetuse andmise kord" muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. a määruse nr 39 "Erahuvikoolidele toetuse andmise kord" muutmine
Reg. number: 33
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 28.06.2018
Jõustumise kp: 09.07.2018
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Terviktekst
Seosed: Muudab Tartu Linnavolikogu 30.06.2011 määrust nr 39 ()
Eelnõu: Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. a määruse nr 39 "Erahuvikoolidele toetuse andmise kord" muutmine
Failid: LVKM2018062800033.bdoc ( 84 kb )