Määrus: Tartu Linnavolikogu 21. detsembri 2017. a määruse nr 6 "Tartu linna 2018. aasta eelarve" muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 21. detsembri 2017. a määruse nr 6 "Tartu linna 2018. aasta eelarve" muutmine
Reg. number: 11
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 15.02.2018
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Terviktekst
Seosed: Muudab Tartu Linnavolikogu 21.12.2017 määrust nr 6 ()
Eelnõu: Tartu Linnavolikogu 21. detsembri 2017. a määruse nr 6 "Tartu linna 2018. aasta eelarve" muutmine
Failid: LVKM2018021500011.bdoc ( 83 kb )