Määrus: Maamaksust vabastamise kord

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Maamaksust vabastamise kord
Reg. number: 5
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 21.12.2017
Jõustumise kp: 01.01.2018
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Terviktekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 06.12.2012 määruse nr 76 ()
Eelnõu: Maamaksust vabastamise kord
Failid: LVKM2017122100005.bdoc ( 83 kb )