Määrus: Maamaksumäära kehtestamine 2018. aastaks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Maamaksumäära kehtestamine 2018. aastaks
Reg. number: 4
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 21.12.2017
Jõustumise kp: 01.01.2018
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Maamaksumäära kehtestamine 2018. aastaks
Failid: LVKM2017122100004.bdoc ( 79 kb )