Määrus: Tartu linna arengukava 2018-2025

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna arengukava 2018-2025
Reg. number: 152
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 12.10.2017
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Terviktekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 15.09.2016 määruse nr 122 ()

Tartu Linnavolikogu 11.10.2018 määrus nr 37 () tunnistab kehtetuks

Eelnõu: Tartu linna arengukava 2018-2025
Failid: Lisa.pdf ( 2577 kb )
LVKM2017101200152.bdoc ( 1858 kb )