Määrus: Restaureerimistoetus

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Restaureerimistoetus
Reg. number: 151
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 12.10.2017
Jõustumise kp: 01.01.2018
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Terviktekst
Seosed: Tunnistab 1. jaanuarist 2018 kehtetuks Tartu Linnavolikogu 19.03.2015 määruse nr 59 ()

Tartu Linnavolikogu 18.02.2021 määrus nr 126 () muudab

Eelnõu: Restaureerimistoetus
Failid: LVKM2017101200151.bdoc ( 101 kb )