Määrus: Tartu Linnavolikogu 12. septembri 2013. a määruse nr 98 "Tartu linnavara eeskiri" muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 12. septembri 2013. a määruse nr 98 "Tartu linnavara eeskiri" muutmine
Reg. number: 149
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 14.09.2017
Jõustumise kp: 22.09.2017
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Terviktekst
Eelnõu: Tartu Linnavolikogu 12. septembri 2013. a määruse nr 98 "Tartu linnavara eeskiri" muutmine
Failid: LVKM2017091400149.bdoc ( 24 kb )