Määrus: Ülesannete jaotus ehitamise ja planeerimise korraldamisel Tartu linnas

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Ülesannete jaotus ehitamise ja planeerimise korraldamisel Tartu linnas
Reg. number: 140
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 28.06.2017
Jõustumise kp: 25.09.2017
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Terviktekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 19.12.2013 määruse nr 7 ()

Tartu Linnavolikogu 25.06.2020 määrus nr 102 () muudab
Tartu Linnavolikogu 30.06.2022 määrus nr 25 () muudab

Eelnõu: Ülesannete jaotus ehitamise ja planeerimise korraldamisel Tartu linnas
Failid: LVKM2017062800140.bdoc ( 35 kb )