Määrus: Tartu Kroonuaia Kooli põhimäärus

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Kroonuaia Kooli põhimäärus
Reg. number: 139
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 08.06.2017
Jõustumise kp: 01.07.2017
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tartu Kroonuaia Kooli põhimäärus
Failid: LVKM2017060800139.bdoc ( 44 kb )