Määrus: Puudega lapsele sotsiaalteenuste osutamise kord

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Puudega lapsele sotsiaalteenuste osutamise kord
Reg. number: 132
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 20.04.2017
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Terviktekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 26.06.2014 määruse nr 30 ()
Eelnõu: Puudega lapsele sotsiaalteenuste osutamise kord
Failid: LVKM2017042000132.bdoc ( 28 kb )