Määrus: Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine
Reg. number: 115
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 30.06.2016
Jõustumise kp: 01.01.2017
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Terviktekst
Terviktekst
Seosed: Muudab Tartu Linnavolikogu 26.06.2014 määrust nr 25 ()

Muudab Tartu Linnavolikogu 26.06.2014 määrust nr 26 ()
Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 22.12.2011 määruse nr 52 ()
Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 26.06.2014 määruse nr 24 ()
Tartu Linnavolikogu 24.05.2018 määrus nr 27 () muudab
Tartu Linnavolikogu 25.06.2020 määrus nr 104 () muudab
Tartu Linnavolikogu 20.01.2022 määrus nr 8 () muudab

Eelnõu: Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine
Failid: LVKM2016063000115.bdoc ( 24 kb )