Määrus: Ühistranspordi elektrooniline piletisüsteem

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Ühistranspordi elektrooniline piletisüsteem
Reg. number: 85
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 25.06.2015
Jõustumise kp: 01.09.2015
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Terviktekst
Seosed: Muudab Tartu Linnavolikogu 10.05.2007 määrust nr 61 () alates 01.09.2015

Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 10.05.2007 määruse nr 61 () alates 31.12.2015
Tartu Linnavolikogu 13.06.2019 määrus nr 70 () muudab

Eelnõu: Ühistranspordi elektrooniline piletisüsteem
Failid: LVKM2015062500085.ddoc ( 38 kb )