Määrus: Ühistranspordi elektrooniline piletisüsteem

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Ühistranspordi elektrooniline piletisüsteem
Reg. number: 85
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 25.06.2015
Jõustumise kp: 01.09.2015
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Terviktekst
Seosed: Muudab Tartu Linnavolikogu 10.05.2007 määrust nr 61 () alates 01.09.2015

Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 10.05.2007 määruse nr 61 () alates 31.12.2015
Tartu Linnavolikogu 13.06.2019 määrus nr 70 () muudab
Tartu Linnavolikogu 21.04.2022 määrus nr 15 () muudab

Eelnõu: Ühistranspordi elektrooniline piletisüsteem
Failid: LVKM2015062500085.ddoc ( 38 kb )