Määrus: Nõuded taksoveol kasutatavatele mootorsõidukitele ja taksoveoteenuste hinnakirjale

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Nõuded taksoveol kasutatavatele mootorsõidukitele ja taksoveoteenuste hinnakirjale
Reg. number: 84
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 25.06.2015
Jõustumise kp: 01.10.2015
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Terviktekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 07.12.2006 määruse nr 46 ()

Tartu Linnavolikogu 17.04.2019 määrus nr 62 () muudab

Eelnõu: Nõuded taksoveol kasutatavatele mootorsõidukitele ja taksoveoteenuste hinnakirjale
Failid: Lisa.pdf ( 31 kb )
LVKM2015062500084.ddoc ( 76 kb )