Määrus: Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Koerte ja kasside pidamise eeskiri
Reg. number: 71
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 21.05.2015
Jõustumise kp: 01.07.2015
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Terviktekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 19.09.2002 määruse nr 119 ()

Tartu Linnavolikogu 21.12.2017 määrus nr 7 () muudab
Tartu Linnavolikogu 22.12.2021 määrus nr 4 () muudab
Tartu Linnavolikogu 18.05.2023 määrus nr 54 () muudab

Eelnõu: Koerte ja kasside pidamise eeskiri
Failid: LVKM2015052100071.ddoc ( 36 kb )