Määrus: Tartu Filmifondi toetus

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Filmifondi toetus
Reg. number: 56
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 19.02.2015
Jõustumise kp: 20.02.2015
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tartu Filmifondi toetus
Failid: LVKM2015021900056.ddoc ( 34 kb )