Määrus: Tartu linna jõelipp

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna jõelipp
Reg. number: 46
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 16.10.2014
Jõustumise kp: 17.10.2014
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tartu linna jõelipp
Failid: Lisa.pdf ( 60 kb )
LVKM2014101600046.ddoc ( 110 kb )