Määrus: Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded
Reg. number: 32
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 26.06.2014
Jõustumise kp: 27.06.2014
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Terviktekst
Seosed: Muudab Tartu Linnavolikogu 12.09.2013 määrust nr 98 ()

Tartu Linnavolikogu 18.09.2014 määrus nr 39 () muudab
Tartu Linnavolikogu 17.04.2019 määrus nr 60 () tunnistab kehtetuks

Eelnõu: Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded
Failid: LVKM2014062600032.ddoc ( 46 kb )