Määrus: Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine
Reg. number: 24
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 26.06.2014
Jõustumise kp: 01.09.2014
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Terviktekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 10.11.2011 määruse nr 49 ()

Tartu Linnavolikogu 25.06.2015 määrus nr 81 () muudab
Tartu Linnavolikogu 30.06.2016 määrus nr 115 () tunnistab kehtetuks

Eelnõu: Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine
Failid: LVKM2014062600024.ddoc ( 31 kb )