Määrus: Tartu Variku Kooli põhimäärus

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Variku Kooli põhimäärus
Reg. number: 21
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 22.05.2014
Jõustumise kp: 01.09.2014
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tartu Linnavolikogu 04.12.2020 määrus nr 123 () tunnistab kehtetuks
Eelnõu: Tartu Variku Kooli põhimäärus
Failid: LVKM2014052200021.ddoc ( 86 kb )