Määrus: Kaasava eelarve menetlus Tartu linna 2015. aasta eelarve koostamisel

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Kaasava eelarve menetlus Tartu linna 2015. aasta eelarve koostamisel
Reg. number: 16
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 24.04.2014
Jõustumise kp: 25.04.2014
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Kaasava eelarve menetluse rakendamine Tartu linna 2015. aasta eelarve koostamisel
Failid: LVKM2014042400016.ddoc ( 39 kb )