Määrus: Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi põhimäärus

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi põhimäärus
Reg. number: 10
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 20.03.2014
Jõustumise kp: 01.08.2014
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi põhimäärus
Failid: LVKM2014032000010.ddoc ( 83 kb )