Määrus: Tartu linna munitsipaalpõhikooli ja -gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna munitsipaalpõhikooli ja -gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
Reg. number: 4
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 19.12.2013
Jõustumise kp: 20.12.2013
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Terviktekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 10.02.2011 määruse nr 32 ()

Tartu Linnavolikogu 18.02.2016 määrus nr 103 () muudab

Eelnõu: Tartu linna munitsipaalpõhikooli ja -gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
Failid: Lisa 1.pdf ( 77 kb )
Lisa 2.pdf ( 771 kb )
LVKM2013121900004.ddoc ( 1211 kb )