Määrus: Tartu linna 2014. aasta eelarve

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna 2014. aasta eelarve
Reg. number: 3
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 19.12.2013
Jõustumise kp: 01.01.2014
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tartu linna 2014. aasta eelarve
Failid: Lisa 1.pdf ( 6 kb )
Lisa 2.pdf ( 6 kb )
Lisa 3.pdf ( 14 kb )
Lisa 4.pdf ( 17 kb )
Lisa 5.pdf ( 5 kb )
LVKM2013121900003.ddoc ( 103 kb )