Määrus: Korteriühistule jäätmemaja püstitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetuse andmise kord

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Korteriühistule jäätmemaja püstitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetuse andmise kord
Reg. number: 91
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 11.04.2013
Jõustumise kp: 12.04.2013
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Terviktekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 04.05.2006 määruse nr 22 ()

Tartu Linnavolikogu 25.06.2015 määrus nr 86 () muudab
Tartu Linnavolikogu 14.04.2016 määrus nr 108 () muudab

Eelnõu: Korteriühistule jäätmemaja püstitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetuse andmise kord
Failid: lvk7m_0091.pdf ( 3591 kb )


4. peatükk
Rakendussätted

§ 12. Üleminekusätted

(1) 2013. aastal kuulutab osakond taotlusvooru välja hiljemalt 1. mail.

(2) Käesoleva määruse § 5 lõikes 2 sätestatud jäätmekogumise terviklikul lahendamisel jõustub biojäätmete kogumiseks süvakogumismahuti paigaldamise nõue veopiirkonnas korraldataval uuel riigihankel edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga sõlmitava kontsessioonilepingu jõustumisel.

§ 13. Määruse kehtetuks tunnistamine

Tartu Linnavolikogu 4. mai 2006. a määrus nr 22 “Korteriühistutele jäätmemajade rajamise toetuse andmise kord” tunnistatakse kehtetuks.