Määrus: Heakorraeeskiri ja koormise kehtestamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Heakorraeeskiri ja koormise kehtestamine
Reg. number: 87
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 14.03.2013
Jõustumise kp: 01.05.2013
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 19.09.2002 määruse nr 118 ()

Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 19.09.2002 määruse nr 120 ()
Tartu Linnavolikogu 17.09.2015 määrus nr 89 () muudab

Eelnõu: Heakorraeeskiri ja koormise kehtestamine
Failid: lvk7m_0087.pdf ( 2319 kb )