Määrus: Tartu linna olümpialootuse stipendium

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna olümpialootuse stipendium
Reg. number: 86
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 14.02.2013
Jõustumise kp: 14.02.2013
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tartu linna olümpialootuse stipendium
Failid: lvk7m_0086.pdf ( 3602 kb )