Määrus: Tartu linna jäätmehoolduseeskiri

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna jäätmehoolduseeskiri
Reg. number: 71
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 28.06.2012
Jõustumise kp: 05.07.2012
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 09.06.2005 määruse nr 112 ()

Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 22.11.2007 määruse nr 73 ()
Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 27.03.2008 määruse nr 84 ()
Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 14.10.2010 määruse nr 21 () paragrahvi 13
Tartu Linnavolikogu 28.06.2018 määrus nr 29 () tunnistab kehtetuks

Eelnõu: Tartu linna jäätmehoolduseeskiri
Failid: Lisa1.pdf ( 336 kb )
Lisa2.pdf ( 37 kb )
lvk7m_0071.pdf ( 27723 kb )