Määrus: Tartu linna 2012. aasta eelarve

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna 2012. aasta eelarve
Reg. number: 53
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 22.12.2011
Jõustumise kp: 01.01.2012
Seosed: Muudab Tartu Linnavolikogu 20.11.2008 määrust nr 102 ()

Tartu Linnavolikogu 07.06.2012 määrus nr 68 () muudab paragrahvi 4

Eelnõu: Tartu linna 2012. aasta eelarve
Failid: Lisa 1.pdf ( 5 kb )
Lisa 2.pdf ( 8 kb )
Lisa 3.pdf ( 7 kb )
Lisa 5.pdf ( 23 kb )
Lisa 6.pdf ( 7 kb )
Lisa 7.pdf ( 7 kb )
Lisa 4.pdf ( 66 kb )
lvk7m_0053.pdf ( 35285 kb )