Määrus: Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa maksmisest vabastamise kord

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa maksmisest vabastamise kord
Reg. number: 52
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 22.12.2011
Jõustumise kp: 01.12.2011
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tartu Linnavolikogu 30.06.2016 määrus nr 115 () tunnistab kehtetuks
Eelnõu: Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa maksmisest vabastamise kord
Failid: lvk7m_0052.pdf ( 1598 kb )