Määrus: Tartu Linnavolikogu 28. septembri 2006. a määruse nr 40 "Tartu linna ehitusmäärus" muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 28. septembri 2006. a määruse nr 40 "Tartu linna ehitusmäärus" muutmine
Reg. number: 30
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 10.02.2011
Jõustumise kp: 15.02.2011
Seosed: Muudab Tartu Linnavolikogu 28.09.2006 määrust nr 40 ()
Eelnõu: Tartu Linnavolikogu 28. septembri 2006. a määruse nr 40 "Tartu linna ehitusmäärus" muutmine
Failid: lvk7m_0030.pdf ( 20358 kb )

Lisa
Tartu Linnavolikogu 10. veebruari 2011. a
määruse nr 30 juurde