Määrus: Tartu linna 2011. aasta eelarve

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna 2011. aasta eelarve
Reg. number: 28
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 16.12.2010
Jõustumise kp: 01.01.2011
Eelnõu: Tartu linna 2011. aasta eelarve
Failid: Lisa 1.pdf ( 5 kb )
Lisa 2.pdf ( 8 kb )
Lisa 3.pdf ( 11 kb )
Lisa 4.pdf ( 84 kb )
Lisa 5.pdf ( 24 kb )
Lisa 6.pdf ( 10 kb )
lvk7m_0028.pdf ( 36452 kb )