Määrus: Hooldajatoetuse määra kehtestamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Hooldajatoetuse määra kehtestamine
Reg. number: 14
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 08.07.2010
Jõustumise kp: 15.07.2010
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tartu Linnavolikogu 17.03.2016 määrus nr 106 () muudab

Tartu Linnavolikogu 17.02.2022 määrus nr 12 () tunnistab kehtetuks

Eelnõu: Hooldajatoetuse määra kehtestamine
Failid: lvk7m_0014.pdf ( 382 kb )