Määrus: Tartu linna 2010. a eelarve

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna 2010. a eelarve
Reg. number: 5
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 17.12.2009
Jõustumise kp: 01.01.2010
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tartu linna 2010. a eelarve
Failid: Lisa 2.pdf ( 11 kb )
Lisa 1.pdf ( 6 kb )
Lisa 3.pdf ( 17 kb )
Lisa 4.pdf ( 188 kb )
Lisa 5.pdf ( 41 kb )
Lisa 6.pdf ( 10 kb )
lvk7m_0005.pdf ( 31015 kb )