Määrus: Tartu Linnavolikogu 7. detsembri 2006. a määruse nr 47 "Parkimistasu" muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 7. detsembri 2006. a määruse nr 47 "Parkimistasu" muutmine
Reg. number: 118
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 02.07.2009
Jõustumise kp: 01.08.2009
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Muudab Tartu Linnavolikogu 07.12.2006. a määrust nr 47
Tartu Linnavolikogu 02.06.2011.a määrus nr 36 tunnistab kehtetuks
Eelnõu: Tartu Linnavolikogu 7. detsembri 2006. a määruse nr 47 "Parkimistasu" muutmine
Failid: lvk6m_0118.pdf ( 1931 kb )

Lisa
Tartu Linnavolikogu 2. juuli 2009. a
määruse nr 118 juurde