Määrus: Tartu linna 2009. a lisaeelarve

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna 2009. a lisaeelarve
Reg. number: 115
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 30.04.2009
Jõustumise kp: 04.05.2009
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tartu linna 2009. a lisaeelarve
Failid: Lisa 1.pdf ( 6 kb )
Lisa 2.pdf ( 9 kb )
Lisa 3.pdf ( 16 kb )
Lisa 4.pdf ( 162 kb )
Lisa 5.pdf ( 41 kb )
lvk6m_0115.pdf ( 6656 kb )